Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies

x

Protecció de dades

La següent Política de Privacitat descriu el tractatament de les dades de caràcter personal que GESTAIGUA  du a terme dels seus clients. Disposa d’un resum d’aquesta Política de Privacitat aquí.

I. Qui és el responsable de les dades que faciliteu?

El responsable del tractament de les seves dades personals és GESTAIGUA, GESTIÓ AIGUA CALELLA, SL (en endavant, GESTAIGUA), amb domicili social a Calella (08370), al carrer de l’Ajuntament, 9 i NIF nº B-66145772.

GESTAIGUA és la companyia encarregada de gestionar el servei municipal de d’aigües.

A l’apartat següent, s’explica quines dades de caràcter personal recull GESTAIGUA i per a quines finalitats s’utilizen.

II. Quin tipus de dades recull GESTAIGUA ?

GESTAIGUA recull les següents dades de carácter personal:

• Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l’habitatge que ocupa (adreça, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè signa el contracte d’abastament d’aigua potable.

• Dades de consum i dades tècniques del suministrament d’aigua potable. Aquesta informació del seu consum és necessaria per emetre la factura corresponent.

• Dades relatives a la seva utilizació de la pàgina web corporativa i/o l’oficina virtual (nom d’usuari, contrasenya, registre d’algunes operacions realitzades, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè accedeix a la nostra pàgina web corporativa. Si us plau, recordi que en la nostra página web s’utilitzen cookies.

• Diverses dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres. Si vostè es posa en contacte amb nosalter per qualsevol motiu (amb motiu d’una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un dubte, etc.), recollim informació de molt diverses menes, que vostè ens posa al nostre coneixement, amb la finalitat d’atendre la petició que ens realitza.


III. Per a què utilitzem les seves dades personals?

Utilitzem les dades amb les següents finalitats:

• Prestar el servei que ha contractat. Realitzem diverses gestions necessàries per a executar el contracte de subministrament d’aigua, com per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums realitzats a través de diferents mitjans, etc. 

El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

• Gestionar el subministrament d’aigua i solucionar les incidències que es produeixen en el mateix. GESTAIGUA du a terme tasques de detecció de fuites, control del frau i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una adequada gestió de l’aigua i el correcte funcionament de la xarxa.

GESTAIGUA té un interès legítim en tractar les seves dades personals per a detectar fuites i evitar el frau. D’una altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

• Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï, entre altres, reclamacions, consulta de dubtes, tucades d’emergència, etc.

El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantener la relació contractual amb vostè o es basa en el seu consentiment.

• Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d’aigua que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.

a. Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluem els nivells de satisfacció, determinem promitjos periòdics de consum i preveiem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis.

Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim de GESTAIGUA en tractar les seves dades personals i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que vostè pugui sofrir, per a generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis. 

b. Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua, i per aquest motiu podriem posar-nos en contacte amb vostè a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas en prendran mesures que l’afectin de forma individual i les seves dades personals seran anonimitzades.

GESTAIGUA considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d’aigua, ja que existeix una relació entre ambdues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per a poder prestar-li un millor servei). Entenem, per altra banda, que vostè pot esperar raonablement que la seva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

• Gestionar l’accés i utilutzació de la oficina virtual.

El tractament d’aquestes dades es basa en la existència d’una relació contractual amb vostè.

• Oferir-li o remetre-li informació comercial relacionada amb els serveis d’aigua potable que gestiona GESTAIGUA, i també sobre activitats i esdeveniments relatius a l’esmentat sector, sempre que ens atorgui el seu consentiment. Si vostè ens ho autoritza, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals, incloent-hi els mitjans electrònics.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

• Elaboració d’un perfil sobre vostè mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, i també utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment. Per a això s’utilizarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conèixer en temps real el consum d’aigua que realitza.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

IV. Amb qui compartim les seves dades?

GESTAIGUA té diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d’aigua. A tall d’exemple, GESTAIGUA col·labora amb altres entitats del seu mateix grup empresarial que l’assisteixen en qüestions tecnològiques com l’emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d’aigua. També l’assisteixen entitats externes per a la instal·lació i la lectura de comptadors, la gestió d’impagats, la prestació dels serveis d’atenció al client, la realització d’enquestes de satisfacció o la impressió, l’ensobrament i la distribució de factures.

Finalment, GESTAIGUA disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi poden haver les vostres dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d’aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s’han establert les garanties adequades per protegir les vostres dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) està adherida a Privacy Shield i (ii) l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a aquesta són lícites si es donen certes condicions.

GESTAIGUA comunicarà les seves dades personals a les sigüents entitats que, entre altres, podran utilizar-les per a:

ENTITAT: AJUNTAMENT DEL MUNICIPI EN QUE TÉ CONTRACAT EL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
 
- Finalitat: Per a la fiscalització del servei  públic que realitza el titular del servei.

- Aquesta cessió és legal?: Estem obligats a realitzar aquesta cessió per l’article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, d’ Aprovació del Reglament d’Obres, Activitats i Servei, normativa local que regula el servei municipal d’abastament, el Reglament del servei i/o l’ Ordenança corresponent, en cada cas.

ENTITAT: SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS O DEL CONSELL COMARCAL SEGONS COMPETÈNCIES DE CADA MUNICIPI

- Finalitat: Abans de procedir a un possible tall de subministrament hem de confirmar amb els Serveis Socials que no existeix una situació de risc d’exclusió residencial.

- Aquesta cessió és legal?:  Estem obligats a realitzar aquesta cessió de dades d’acord amb l’article 6.4 de la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).

ENTITAT: AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
 
- Finalitat: Per al control del tribut “cànon de l’aigua” que recaptem en la factura de l’aigua per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua.

- Aquesta cessió és legal?: Estem obligats a realitzar aquesta cessió por la Llei 58/2003 (General Tributària).

ENTITAT: INSITUT CATALÀ DEL SÒL

- Finalitat: Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l’Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya.

- Aquesta cessió és legal?:  Estem obligats per la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny, sobre el registro de fiances.

V. Durant quant temps conservem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb vostè per a poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada dita relació, haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què podrien existir qualsevol responsabilitat derivada  del servei de subministrament d’aigua o de cada finalitat. 

En cas de que hagi autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins al momento que ens sol·liciti deixar de rebre les nostres ofertes.

VI. Els seus drets.

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades pot exercir diversos drets

- Sol·licitar l’accés a les seves dades i obtener una còpia de les mateixes.

- Demanar que es rectifiquin i/o es suprimeixin en alguns casos.

- Oposar-se a la elaboració de perfils personalitzats.

- Solicitar-nos limitar el tractament de les seves dades.

- Demanar la portabilitat d’aquelles dades que ha facilitat.

En tot moment, si ha consentit de l’enviament de comunicacions comercials, la realització d’enquestes no relacionades amb el servei o l’elaboració de perfils, té dret a revocar el seu consentiment.

GESTAIGUA le reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades en el cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrè una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.  

Per a exercitar els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquests mitjans:

• Per correu postal a l’adreça: Passeig de la Zona Franca, núm.48, 08038 de Barcelona.

• Per correu electrònic dirigit a l’apartat Contacta del web www.GESTAIGUA.cat.

En qualsevol cas, com afectatat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l’Agencia Española de Protección de Datos o davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Política de cookies

Una cookie és qualsevol tipus d'arxiu o dispositiu que es descarrega en el terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació. Aquests fitxers són remesos a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari en un web.

Existeixen diferents tipus de cookies en funció del termini de temps que romanen activades, podent ser de sessió o permanents; les primeres estan dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a un lloc web i expiren quan l'usuari tanca el navegador; en les segones, les dades s'emmagatzemen en l'equip i poden ser accedides i tractades durant el temps que decideixi el responsable de la cookie.

La web de GESTAIGUA fa ús de cookies tant de sessió com permanents.

Així mateix, segons la seva finalitat, hi ha els següents tipus de cookies:


Tipus de cookies Finalitat
Cookies analítiques Permeten al seu responsable el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web a què estan vinculades. La informació obtinguda s'utilitza en el mesurament d'activitat dels llocs web per tal d'introduir millores a partir de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris. Es tracten dades agregades amb una finalitat estrictament estadística i permeten introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.
Cookies de personalització Permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, per exemple l'idioma, el tipus de navegador o la configuració regional.
Cookies publicitàries Permeten la gestió eficient dels espais publicitaris inclosos en un lloc web. Així mateix les anomenades de publicitat comportamental emmagatzemen información i el comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació dels seus hàbits de navegació, per tal de desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d'aquest.
Cookies tècniques Permeten a l'Usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització dels serveis posats a disposició en les mateixes.

A continuació s'especifiquen les cookies que utilitza aquest lloc web, així com la finalitat de cadascuna d'elles:

Cookies per a navegació
Aquestes cookies serveixen per a la navegació de l'usuari durant la sessió, recordar les seleccions realitzades, les pàgines del nostre lloc web visitades, etc.

Denominació Finalitat
User selection Emmagatzemen els valors seleccionats per a la sessió per l'usuari com l'idioma

Cookies per a anàlisi de navegació
Aquestes cookies obtenen informació genèrica sobre els accessos de l'usuari al lloc web (no al seu contingut) per proporcionar posteriorment informació agregada d'aquests accessos amb fins estadístics.

Deshabilitar les Cookies

L'usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.


Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat-> Configuració.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitad -> Historial -> Configuració Personalitzada.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.

Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat.

Per a més informació, podeu consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador

Si es deshabiliten les cookies, algunes funcionalitats del web quedaran deshabilitades, per exemple, romandre identificat, rebre informació adreçada a la seva localització o la visualització d'alguns vídeos.


Actualitzacions

La web GESTAIGUA pot modificar aquesta Política de cookies en funció de les modificacions legislatives a fi d'adaptar-la a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual cosa es recomana als Usuaris que la consultin periòdicament.

Enllaç a l'oficina virtual Enllaç a la pàgina Contacta Enllaç talls programats Enllaç al portal de transparència